ebook Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego - Janusz Falecki,Rafał Kochańczyk,Andrzej Czupryński

Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego

Monografia składa się z trzech integralnych części przybliżających Czytelnikowi podstawy systemu bezpieczeństwa narodowego, funkcje Policji w systemie bezpieczeństwa narodowego oraz uwarunkowania współdziałania Policji z innymi formacjami, instytucjami i organizacjami. W niniejszej monografii Policja jest postrzegana jako nowoczesna formacja skupiająca się na proaktywnych, a nie tylko reaktywnych działaniach podejmowanych w celu wpływania na poprawę jakości bezpieczeństwa. Skuteczne kształtowanie bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga podejmowania współdziałania z innymi podmiotami, które w tym obszarze realizują swoje ustawowe zadania. Właściwe postrzeganie istoty kształtowania bezpieczeństwa i dążenie do poprawy jego jakości wymaga podejmowania działań zorganizowanych i skoordynowanych w systemie bezpieczeństwa narodowego przez wszystkich jego uczestników.