ebook Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych - Tomasz Klimczak,Jacek Paś

Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych

Publikacja jest nowatorskim opracowaniem podręcznika akademickiego w zakresie systemów sygnalizacji pożaru.(prof. dr hab. inż. M. Siergiejczyk) Monografia zawiera wiele istotnych informacji i rozważań z zakresu elektronicznych systemów bezpieczeństwa – SSP, które dotyczą modelowania procesu eksploatacji.(dr hab. inż. R. Burdzik)