ebook Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne - Katarzyna Szarzec

Państwo jako właściciel przedsiębiorstw. Polityka, gospodarka, dziedzictwo historyczne

Autorka podejmuje ważne zagadnienie roli państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce kapitalistycznej z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, gospodarczych i historycznych. Przedstawia wielopłaszczyznową analizę funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych, ich efektywność, znaczenie dla wzrostu gospodarczego oraz konfliktów interesów w nich występujących, w których stroną jest zawsze państwo. Kwestię państwa jako właściciela przedsiębiorstw w gospodarce prezentuje z kilku perspektyw teoretycznych: historii gospodarczej, teorii praw własności, teorii wyboru publicznego, teorii interesariuszy, współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Autorka przywołuje wyniki licznych badań empirycznych, w tym przeprowadzonych wraz z innymi badaczami. Ta wielowymiarowość ujęcia problemu państwa jako właściciela przedsiębiorstw stanowi novum w literaturze.