ebook Oświetlenie pomieszczeń biurowych - Janusz Strzyżewski

Oświetlenie pomieszczeń biurowych

W budynkach biurowych są zarówno niewielkie pokoje, jak i tzw. open space’y. We wszystkich tych pomieszczeniach poziom natężenia oświetlenia oraz inne parametry oświetleniowe muszą być dostosowane do wykonywanych czynności i odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy. W ebooku przedstawiamy zasady oświetlania pomieszczeń biurowych. Między innymi wymagania wynikające z normy PN-EN 12464-1:2012 oraz podajemy wskazówki dotyczące doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych.

Z publikacji dowiesz się: jakie wymagania wobec parametrów oświetlenia w różnych pomieszczeniach biurowych i przy różnych pracach zawiera Norma o oświetleniu; uzyskasz porady dotyczące doboru źródeł światła, a także opraw oświetleniowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj