ebook Optymalizacja porodu -

Optymalizacja porodu

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    Impuls

  • Format:PDF
Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje, jak odmienne mogą być podejścia w przedstawianiu samego porodu. Prezentowane teksty to owoc własnych badań empirycznych autorów prac, krytycznego przeglądu literatury przedmiotu oraz własnych refleksji i przemyśleń dotyczących zarówno teorii, jak i praktyki położniczej. Zagadnienia związane z opieką okołoporodową, w tym szczególnie w okresie porodu jest dla położnych, lekarzy, psychologów, a przede wszystkim kobiet zagadnieniem ogromnie istotnym. Od strony poznawczej problematyka związana z optymalizacją porodu ma wyraźnie charakter interdyscyplinarny, a prezentowane artykuły, nawet jeśli tytuły są znane, prezentują spojrzenie na akt narodzin z innej, najczęściej interdyscyplinarnej perspektywy. Autorami tych opracowań są zarówno osoby doświadczone związane z medycyną, jak i przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, którzy z racji swoich zainteresowań czy aktualnie realizowanych zadań, podjęli się trudu spojrzenia na zagadnienia optymalizacji porodu z różnych perspektyw. Taki skład autorski gwarantuje, że w książce w odpowiednich proporcjach uwzględniona zostanie wiedza z różnych dziedzin, wątki teoretyczne i praktyczne oraz zagadnienia znane i nowe. Książka jest przydatna dla położnych, lekarzy, psychologów i pedagogów, a także dla świadomych rodziców.Wstęp Emilia Lichtenberg-Kokoszka Poród Wojciech Guzikowski Optymalizacja porodu Emilia Lichtenberg-Kokoszka Biomedyczne aspekty porodu. Elementy wybrane Ewa Janiuk Matka jako aktywny uczestnik porodu Grażyna Zimnal Ojciec, aktywny uczestnik porodu Jolanta Żarczyńska-Hyla Deficyty rozwojowe u dzieci wywołane nieprawidłowym przebiegiem okresu okołoporodowego Alicja Mendel Doświadczenie porodu a poporodowe obniżenie nastroju u kobiet ks. Jerzy Dzierżanowski Wybrane aspekty życia religijnego i duchowego małżonków w przygotowaniu do porodu Anna Glińska-Lachowicz Dlaczego ludzie mają dzieci? (doniesienie z badań) Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda, Iwona Łuczak Rola i zadania współczesnej położnej – opinie pacjentek Marcin Biszkowiecki Prawo w relacjach pacjent – personel medyczny Anna Otffinowska Czynniki wpływające na satysfakcję kobiet z porodu – analiza danych z akcji „Rodzić po ludzku” Katarzyna Oleś Dobry poród. Próba spojrzenia z różnych perspektyw Summaries Noty o autorach

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj