ebook Ogień. Siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni - Brygida Pawłowska-Jądrzyk

Ogień. Siła żywiołu, moc symbolu, potęga wyobraźni

Książka przedstawia różnorodne teksty kultury będące zapisem obecności ognia w jego materialnym i symbolicznym wymiarze.