ebook Odmiany dialogiczności w kulturze -

Odmiany dialogiczności w kulturze

Zawarte w tomie artykuły reprezentują różne, niekiedy wzajemnie się przenikające, dziedziny refleksji nad dialogicznością lub dialogowaniem. Jako najważniejsze kręgi problemowe można by wskazać grę z czytelnikiem, zjawiska wpływu czy relacji intertekstualnych, dialog międzykulturowy.