ebook Ochrona informacji w polityce bezpieczeństwa państwa. Informacja w instytucjach bezpieczeństwa państwa. - Katarzyna Grosicka,Leszek Grosicki,Przemysław Grosicki,Mirosław Marciniak

Ochrona informacji w polityce bezpieczeństwa państwa. Informacja w instytucjach bezpieczeństwa państwa.

Niniejsza monografia jest kontynuacją problematyki bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalnym, poprzedzona publikacjami: K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, AH, Pułtusk, 2013 oraz K. Grosicka, L. Grosicki, P. Grosicki, Organizacja i zadania terenowych organów administracji rządowej, AH, Pułtusk, 2014, i przybliża zagadnienia dotyczące polityki państwa w zakresie ochrony informacji, w kontekście obowiązujących aktów prawnych i dokumentów doktrynalnych konstytuujących politykę bezpieczeństwa w przedmiotowym zakresie oraz kwestie związane z tworzeniem nowych koncepcji bezpieczeństwa państwa w odniesieniu do instytucji bezpieczeństwa, w których przetwarzane są informacje istotne dla bezpieczeństwa państwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj