ebook Ochrona drewna - surowca i materiału - Adam Krajewski,Piotr Witomski

Ochrona drewna - surowca i materiału

Kompleksowa i wielowątkowa praca z pogranicza nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych. W publikacji dogłębnie omówiono problematykę diagnostyki biodegradacji drewna oraz fizycznych i chemicznych metod jego ochrony. Zaprezentowano taksonomię i biologię najgroźniejszych, powszechnie występujących grzybów rozkładających drewno oraz ksylofagicznych owadów, a także zwierząt niszczących drewno w wodzie morskiej. Najnowsze wydanie poszerzono o zagadnienia diagnostyki oraz konserwacji drewna archeologiczno-konserwatorskiego ze stanowisk suchych i mokrych. Skompletowano również wiadomości dotyczące szkodników drzew liściastych, dodając charakterystykę płaskowiaka zmiennika, paśnika pałączastego i paśnika niszczyciela. Ze względu na poruszaną problematykę publikacja stanowi źródło wiedzy dla studentów i praktyków technologii drewna, leśnictwa, szeroko pojętego budownictwa, meblarstwa, konserwatorstwa oraz muzealnictwa.