ebook Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze - Agnieszka Grzelak,Anna Wolska-Bagińska,Mirosław Wróblewski,Katarzyna Łakomiec,Katarzyna Sandecka

Ochrona danych osobowych w sądach i prokuraturze

\n\nSądy i prokuratura są podmiotami, które przetwarzają dane osobowe nie tylko w trakcie toczących się postępowań, lecz także w związku z zatrudnieniem pracowników czy obsługą administracyjną. Z tego względu są objęte zakresem stosowania różnych aktów prawnych – zarówno unijnych, jak i prawa krajowego. \n\nAkty te przewidują wiele wyłączeń i ograniczeń stosowania ich w odniesieniu do organów wymiaru sprawiedliwości, co zostało szczegółowo omówione w prezentowanej publikacji. \n\n W książce przedstawiono m.in.: w jaki sposób uchwalenie RODO i dyrektywy policyjnej, a także ustaw: o ochronie danych osobowych i o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości wpływa na działalność sądów i prokuratury, przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu cywilnym i karnym, z uwzględnieniem przepisów proceduralnych, a także w sądach administracyjnych, tematykę przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych oraz monitoringu wizyjnego, rolę sądów i prokuratury w toczących się postępowaniach dotyczących naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj