ebook Nierówność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce - Kamil Mazurkiewicz

Nierówność wynagrodzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce

Recenzowana monografia buduje bardzo dziś potrzebną platformę do dyskusji oraz refleksji […], jest interesującym i wartościowym studium opisowo-analitycznym na temat zagadnień nierówności wynagrodzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych ze zróżnicowanym zaawansowaniem technologicznym. Podjęty przez autora obszar tematyczny jest aktualny i istotny dla teorii i praktyki, łącząc takie dyscypliny naukowe, jak ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu, a także psychologia pracy […]. Krąg potencjalnych odbiorców publikacj: świat nauki, w tym pracownicy dydaktyczni, którzy mogą wykorzystać książkę na zajęciach ze studentami; studenci i doktoranci; menedżerowie i specjaliści ds. finansów. Z recenzji dr hab. Anny Rogozińskiej-Pawełczyk, prof. UŁ