ebook NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE -

NATURAL RESOURCES OF BORDER AREAS UNDER A CHANGING CLIMATE

Oddajemy Państwu dziewiąty tom serii „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”. Pod względem merytorycznym jest on bardziej niż dotychczasowe skierowany na problematykę rozwoju nadbrzeży. Niniejszy tom zawiera siedemnaście artykułów obejmujących treści dotyczące geologii i dynamiki nadbrzeży, ze szczególnym wyeksponowaniem: zagadnień związanych z rozwojem wybrzeży wydmowych, wpływu organizmów na rozwój wydm nadmorskich, technicznych problemów ochrony strefy brzegowej oraz aspektów hydrologicznych, geochemicznych i biologicznych rozwoju środowiska stref brzegowej, pobrzeży i pojezierzy. Autorzy artykułów udowodnili po raz kolejny, że ich warsztat naukowy jest nowoczesny i urozmaicony, a otrzymane wyniki badań są wartościowe, nowatorskie i interesujące. Wszystkie prace zostały uprzednio zaprezentowane i poddane dyskusji na dziewiątej konferencji „Geologia i geomorfologia Pobrzeża i południowego Bałtyku”, która odbyła się w Ustce 31 maja i 1 czerwca 2010 roku. Konferencję, podobnie jak osiem poprzednich, zorganizowała grupa pracowników Zakładu Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu Instytutu Geografii Akademii Pomorskiej w Słupsku, wspierana organizacyjnie przez słupski oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego i pod patronatem Sekcji Geologii Morza Komitetu Badań Morza PAN. (Fragment Wstępu)