ebook NATO w dwadzieścia lat po akcesji - Mał­go­rza­ta Winiarczyk-Kossakowska,Sabina Sanetra-Półgrabi,Paweł Skorut

NATO w dwadzieścia lat po akcesji

Wspomnienia, analizy, pytania, wnioski

(…) Należy podkreślić, że autorami zamieszczonych opracowań są nie tylko teoretycy z szeroko rozumianych nauk społecznych, ale również praktycy, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni współuczestniczyli w procesie akcesyjnym naszego kraju do NATO. Są to przedstawiciele świata polityki, dyplomacji, nauki oraz sił zbrojnych. Autorzy prezentują różne punkty widzenia (dyplomatyczny, polityczny i militarny) odnoszące się do naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jedną z zalet recenzowanej publikacji jest jej wieloaspektowość. (…) Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej (…) Atrakcyjność publikacji związana jest z bieżącym charakterem poruszanej problematyki, doborem tematów do poszczególnych artykułów, będących odbiciem wieloletniej pracy eksperckiej i naukowej. Ponadto warto podkreślić, że autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie. W tym gronie są specjaliści, którzy odegrali istotną rolę w kształtowaniu opisywanych zjawisk. To przemawia za unikatowością książki, która dość dobrze wpisuje się w inne pozycje na rynku wydawniczym, które odnoszą się do dwudziestej rocznicy członkostwa Polski w NATO. (…) Z recenzji dr hab. Ewy Trojnar, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego