ebook Narzędzia informatyki - Adam Muc

Narzędzia informatyki

W publikacji „Narzędzia informatyki” przedstawiono opis wybranych działów informatyki i związanych z nimi narzędzi informatycznych. Podsumowanie każdego działu tematycznego stanowi zestaw ćwiczeń, które można wykonać w ramach zajęć praktycznych w labora¬toriach komputerowych. Książka jest skierowana do studentów, którzy mają w swoim programie kształcenia przedmioty informatyczne, lub osób interesujących się informatyką. Wydawnictwo to ma na celu omówienie różnych obszarów informatyki, związków między nimi i praktycznego wykorzystania poruszanych tematów, jak również zaprezentowanie różnych programów komputerowych i ich konfiguracji oraz wskazanie na ważną umiejętność czytania i interpretowania instrukcji, manuali czy tutoriali. Uwagę poświęcono wirtualizacji, systemom operacyjnym, sieciom komputero¬wym, bezpieczeństwu, programowaniu i testowaniu oprogramowania, pracy i pomocy zdalnej, bazom danych i stosowaniu narzędzi informatycznych oraz Internetu do samokształcenia i pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w rozwoju kompetencji informatycznych, które nieustanie się zmieniają i ewoluują.