ebook Nanomateriały w architekturze i budownictwie - Maria Trzaska,Zdzisław Trzaska

Nanomateriały w architekturze i budownictwie

Nanomateriały są tematem intensywnie rozwijanym przez ubiegłe dwie dekady w obszarze inżynierii materiałowej i są kamieniem milowym nanonauki i nanotechnologii. Materiały w nanoskali to seria substancji i związków określonych struktur, w których przynajmniej jeden wymiar jest mniejszy niż 100 nm. Postęp technologiczny oraz znaczące wyniki naukowe i wdrożeniowe w informatyce, inżynierii komputerowej, nanotechnologii i inżynierii genetycznej, umożliwiają realizację nowych wyzwań w stosunku do architektury i budownictwa przyszłości. Ciągła i szybka ewolucja nanotechnologii wychodzi naprzeciw oczekiwaniom specjalistów na radykalne zmiany dotychczasowego środowiska i życia społeczeństw, nowe podejścia do architektury i budownictwa związane z naturą, naturalnymi zasadami i różnymi formami przyrody ożywionej. W książce autorzy przedstawiają zasadnicze aspekty odnoszące się do nanoarchitektury, jej zadań, perspektyw rozwoju i efektów wdrożeń nanomateriałów. Omawiają także ostatnie zmiany dokonane w tym zakresie przez wiodące na świecie grupy badawcze. Prezentują przy tym różne klasy stosowanych nanomateriałów oraz nanokompozytów. W książce wskazano również ryzyka, z którymi należy liczyć się, stosując tego rodzaju technologie w budownictwie i architekturze. Publikacja skierowana jest do inżynierów, projektantów oraz przedsiębiorców aktywnie wdrażających nowoczesne a śmiałe koncepcje w dziedzinie architektury i w obszarze przemysłu budowlanego, a także naukowców z takich dziedzin jak materiałoznawstwo, chemia, fizyka, polimery i biotechnologia. Pożytek z jej lektury mogą wynieść również studenci inżynierii materiałowej, budownictwa i architektury.Przedmowa 7 1. REWOLUCJA UMIEJĘTNOŚCI W ARCHITEKTURZE I BUDOWNICTWIE 9 2. NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE 19 2.1. Struktury nanometryczne 19 2.2. Grafen i nanorurki węglowe – wytwarzanie, właściwości i zastosowania 25 2.3. Cząsteczka kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) 34 2.4. Identyfikacja struktur nanomateriałów 37 3. WŁAŚCIWOŚCI NANOMATERIAŁÓW W ASPEKCIE ICH WAŻNYCH ZASTOSOWAŃ 47 3.1. Od witraży i budynków do rakiet i statków kosmicznych z nanotechnologią 47 3.2. Wyzwania, szanse i perspektywy upowszechnienia się nanomateriałów 62 3.3. Przemysłowe i rynkowe bezpieczeństwo nanotechnologii 70 4. NANOMATERIAŁY W ARCHITEKTURZE 75 4.1. Inspiracje dla rozwoju nanoarchitektury 75 4.2. Wiek XXI złotym wiekiem nanoarchitektury 87 4.3. Czynniki poprawiające wdrażanie nanoarchitektury 100 5. NANOMATERIAŁY W BUDOWNICTWIE 107 5.1. Potencjał nanotechnologii w zmianie środowiska budowlanego 107 5.2. Modelowanie kształtowania nanostruktur materiałów litych 107 5.3. Zastosowanie nanokompozytów w budownictwie 111 5.4. Nanokompozyty polimerowe 120 5.5. Nanokompozyty polimerowe z grafenem i ceramiką 128 5.6. Wielowarstwowe nanostrukturalne powłoki metalowe 130 5.7. Sadza techniczna 139 5.8. Celuloza nanokrystaliczna 140 5.9. Kształtowanie nanomateriałów z wykorzystaniem drukarek 3D 143 6. PERSPEKTYWY ROZWOJU I ZASTOSOWAŃ NANOMATERIAŁÓW 149 Literatura 159

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj