ebook Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii - Bogusław Bieda

Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologii

Praca dotyczy stochastycznej analizy zjawisk wykorzystującej symulację Monte Carlo w odniesieniu do wybranych aspektów zarządzania w ekologii oraz w przemyśle stalowniczym, w warunkach niepewności.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj