Materiałoznawstwo okrętowe

Skrypt „Materiałoznawstwo okrętowe” autorstwa Marii Cicholskiej i Mirosława Czechowskiego jest przeznaczony dla studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Obejmuje on cały zakres zagadnień z ćwiczeń laboratoryjnych z materiałoznawstwa okrętowego. Poszczególne rozdziały stanowią tematy ćwiczeń, natomiast przebieg ćwiczeń omawiają instrukcje. W 18 rozdziałach przedstawiono różne rodzaje badań, np. badania nieniszczące, makroskopowe czy badania właściwości mechanicznych metali, mechanizmów pękania oraz obróbkę cieplną stali. Omówiono rozmaite żeliwa, a także stale: konstrukcyjne, po obróbce plastycznej, kadłubowe czy narzędziowe. Nie pominięto stopów aluminium i miedzi, mających duże znaczenie w zastosowaniu w okrętownictwie, m.in. na łożyska ślizgowe. Poruszono problem powłok ochronnych zabezpieczających konstrukcje przed korozją. Na zakończenie każdego rozdziału umieszczono spis literatury.