ebook Masz prawo do mediacji w szkole - Małgorzata Mądry-Kupiec,Ewa Czerwińska-Jakimiuk,Anna Duda,Mateusz Szast,Wioletta Skrzypek,Anna Mróz,Paulina Koperna,Kinga Sobieszczańska,Ewa Zawisza-Wilk

Masz prawo do mediacji w szkole

Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole

Publikacja stanowi autorskie opracowanie materiałów i narzędzi ćwiczeniowych przeznaczonych do realizacji programu szkolenia mediatorów rówieśniczych w szkołach podstawowych. Jest to zeszyt przeznaczony dla uczniów, którzy chcieliby się podjąć roli mediatorów. Stanowi uzupełnienie do książki Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej. Implikacje i rekomendacje. „Mam nadzieję, że nauka mediowania stanie się przygodą, która pozwoli na odkrywanie talentów, emocji, wartości i bogactwa, płynących z dobrych relacji z drugim człowiekiem”. Anna K. Duda