ebook Management Systems. Methods and Structures - Magdolna Csath,Stefan Trzcieliński

Management Systems. Methods and Structures

Książka prezentuje dwie grupy zagadnień: koncepcje i metody zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami oraz struktury organizacyjne przedsiębiorstw. Obie grupy problemowe zazębiają się a ich rozróżnienie jest dokonane ze względu na dominujące w nich akcenty. W pierwszej grupie autorzy kładą nacisk na efektywność koncepcji i metod i prezentują w tym zakresie wyniki swoich badań literaturowych i empirycznych. W drugiej grupie problemowej autorzy przedstawiają struktury wirtualne, na poziomie zespołów inżynierii współbieżnej oraz sieci przedsiębiorstw, a także metodykę projektowania struktur organizacyjnych.