ebook Literacko-językowe obrazy Bydgoszczy. Miasto. Wydarzenia. Ludzie. Język - Andrzej S. Dyszak

Literacko-językowe obrazy Bydgoszczy. Miasto. Wydarzenia. Ludzie. Język

Monografia Andrzeja S. Dyszaka jest oparta na tekstach prozatorskich, poetyckich i wspomnieniowych […] autorów związanych z Bydgoszczą, przy czym w największym stopniu jest wykorzystana autobiograficzna powieść Jerzego Sulimy–Kamińskiego Most Królowej Jadwigi (Bydgoszcz 2014). Na literacko–językowy obraz Bydgoszczy składają się zaczerpnięte z tekstów źródłowych wypowiedzi o dzielnicach Bydgoszczy, jej ulicach i placach, mostach i wiaduktach, rzekach i kanałach, parkach, skwerach, aptekach i szkołach, wspomnienia o życiu codziennym w Bydgoszczy w pierwszej połowie XX wieku (zwłaszcza w czasie okupacji), o powojennych przybyszach z innych regionów Polski (o tzw. „antkach”), o gwaryzmach bydgoskich itd. Książka – ze względu na interdyscyplinarny charakter – powinna zainteresować językoznawców, socjologów i socjolingwistów, literaturoznawców i kulturoznawców. Przystępny język publikacji pozwala polecić ją również miłośnikom Bydgoszczy. (z recenzji Prof. dr. hab. Tadeusza Lewaszkiewicza).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj