ebook Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation - Ewa Jasiuk,Roman Wosiek

Legal conditions of international cooperation for the safety and efficiency of civil aviation

Monografia 20 autorów pod redakcją naukową dr E. Jasiuk (Uczelnia Łazarskiego) oraz dra R. Wośka (SGH), będąca rezultatem międzynarodowego projektu naukowego realizowanego we współpracy z Narodową Akademią Lotniczą Ukrainy. To pierwsze studium prawne podejmujące kwestie bezpieczeństwa i efektywności w międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Autorzy zidentyfikowali główne czynniki odpowiedzialne za bezpieczeństwo w międzynarodowym cywilnym ruchu lotniczym, proponując nowe, udoskonalone ramy prawne, odpowiedzialność instytucji, finansowanie etc. Publikacja przeznaczona dla prawników, ekspertów prawa lotniczego, naukowców, pilotów, studentów pilotażu i, oczywiście, wszystkich zainteresowanych. Monograph of 20 authors edited by lawyer, dr Ewa Jasiuk (Lazarski University) and economist, dr Roman Wosiek (Warsaw School of Economics), a result of an international scientific project carried out in cooperation with the National Aviation Academy of Ukraine. This is the first legal study addressing the issues of safety and efficiency in international civil aviation. The authors identified the main factors responsible for the safety of international civil aviation, proposing a new, improved legal framework, institutional responsibility, financing, etc. The study was conducted in cooperation with the National Aviation Academy of Ukraine. This publication is intended for lawyers, air law experts, scientists, pilots, pilot students and, of course, all interested parties.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj