ebook Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen - Anna Jagodzińska

Kustosz Pamięci. Ksiądz Leon Stępniak (1913-2013). Więzień Dachau i Mauthausen-Gusen

Publikacja dotyczy bardzo ciekawego zagadnienia obejmującego zarówno życie ks. Leona Stępniaka, więźnia KL Dachau, a także samego sposobu funkcjonowania tego głównego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla duchownych. Osobne rozdziały dotyczą też sposobu upamiętniania zbrodni oraz funkcjonowania środowiska księży dachauowców, którego aktywnym członkiem był ks. Stępniak. Praca w znacznej mierze opiera się na niedostępnym publicznie archiwum ks. Stępniaka, przekazanym Autorce. Jest to niezwykle interesujący zasób, zawierający zarówno relacje obozowe, korespondencję, zbiór prasy środowiskowej, dokumenty etc.