ebook Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica - Huang Lihai

Kto biega jeszcze szybciej niż błyskawica

Huang Lihai (1975-) – współczesny poeta i krytyk sztuki. Urodził się w Xuwen, wysuniętym najdalej na południe powiecie Chin kontynentalnych. Utwory Huang Lihaia zostały wy-brane do ponad trzystu antologii, m.in. do Akademickiego podręcznika języka i literatury chińskiej i Stuletniego kanonu nowej poezji chińskiej. Niniejszy tomik zawiera wybrane wiersze Lihaia w przekładzie prof. Wu Lan, ze wstępem Adama Zagajewskiego. Książka została wzbogacona zdjęciami Przemysława Rybińskiego, które stanowią ilustrację do zawartych w tomie wierszy.