ebook KRONOS 4/2017. Bożyca Trentowskiego - Publikacja Zbiorowa

KRONOS 4/2017. Bożyca Trentowskiego

Kolejny numer kwartalnika „Kronos”, poświęcony radykalnym poszukiwaniom religijnym, neopogaństwu i narodowemu mesjanizmowi: • Bronisław Trentowski, Bożyca • Emilia Lipiec o zagadkowym dziele Trentowskiego • Stanisław Pieróg o gnozie Trentowskiego i mistycyzmie Mickiewicza • Wawrzyniec Rymkiewicz o różnojedni Ponadto: • Luo Bozhong o historiozofii Cieszkowskiego • Dawid Rogacz o chińskich czytelnikach Cieszkowskiego • Krystian Pawlaczyk o pojęciu narodu historycznego u Cieszkowskiego i Hegla • Paweł Rojek o mesjanizmie i nowoczesności • Daria Chibner o Niesamowitej Słowiańszczyźnie Marii Janion • Antoni Szwed, Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii • Bronisław Świderski, Wiara jest buntem: Luter i Kierkegaard • Andrzej Słowikowski o Mowach budujących Kierkegaarda • Tadeusz Zatorski, Nawrócenie WinckelmannaPREZENTACJE Emilia Lipiec, Bożyca Bronisława Trentowskiego: dzieło w trybach czasu Bronisław Trentowski, Bożyca, lub teozofia Czem teozofia Jako się ma teozofia do filozofii w ogóle Jako się ma teozofia do filozofii religii Jako się ma teozofia do teologii Wiara słowiańska lub etyka piastująca wszechświat. Rzecz wstępna Jasła wiary słowiańskiej. Bóg jedyny, trójca i słowo przedwieczne Kosmogonia słowiańska. Bogi Białe Stanisław Pieróg, Mistyka i gnoza w myśli filozoficznej polskiego romantyzmu (Mickiewicz, Trentowski i Libelt) ESEJE Dawid Rogacz,Recepcja historiozofii Augusta Cieszkowskiego w Chińskiej Republice Ludowej Luo Bozhong, Historiozofia Cieszkowskiego a komunistyczna filozofia historii Marksa: nowe ujęcie Krystian Pawlaczyk, Koncepcja narodu historycznego u Hegla i Cieszkowskiego Antoni Szwed, Rozum i wiara u Johna Locke’a na historycznym tle siedemnastowiecznej Anglii Bronisław Świderski, Wiara jest buntem: Luter i Kierkegaard Andrzej Słowikowski, Mowy budujące Kierkegaarda – pominięta perspektywa badawcza Tadeusz Zatorski, „...na jakiś czas stać się obłudnikiem”. „Nawrócenie” Winckelmanna ANTYKWARIAT Daria Chibner, Maria Janion powielona – wokół Niesamowitej Słowiańszczyzny RECENZJE I POLEMIKI Agnieszka Nogal, Walka światów Paweł Rzewuski, Co ma Jason Bourne do Polski? Ivan Dimitrijević, Czas anomii Paweł Rzewuski, Jan Paweł II jako polski mesjanista Paweł Rojek, Mesjanizm i nowoczesność. Odpowiedź Janowi Skoczyńskiemu SUMMARY NOTY O AUTORACH

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj