ebook Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym - Marzena Okrasa,Wojciech J. Maliszewski,Marian Fiedor

Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym

Nowe trendy i obszary

Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym to tytuł monografii wskazujący, że w jej zawartości czytelnik odnajdzie wielowątkowe studia tyczące takowego przedmiotu badań. W niniejszej publikacji wieloautorskiej wielość podejść, studiów i analiz jest czymś decydującym o jej charakterze, nie rozstrzyganie, lecz dostarczania wiedzy o tym, jak jest, dlaczego tak jest i co zrobić, by było lepiej. Redaktorzy