ebook Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji - Alicja Jaskiernia,Janusz W. Adamowski

Komunikowanie masowe i polityka medialna w epoce globalizacji i cyfryzacji

Tom 19. serii "Media początku XXI wieku" wydawanej wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Termin "globalizacja" budzi dzisiaj mieszane uczucia i reakcje społeczne. Dla jednych, zwłaszcza politycznych sceptyków, proces ten jest swoiście szatańskim zamysłem, mającym na celu głównie pozbawienie wielu państwa (zwłaszcza tych mniejszych i słabszych ekonomicznie) ich tożsamości narodowej, a nawet kulturowej, a tym samym - poddanie absolutnej władzy mocarstw, czyli możnych tego świata. Dla optymistów z kolei procesy globalizacyjne stanowią swego rodzaju nieuchronność w świecie coraz lepiej komunikującym się, w którym np. ekonomiczne korzyści z tytułu skali produkcji osiągać można przede wszystkim właśnie w wymiarze globalnym. Ze świadomością tego, że i jedni, i drudzy mają (ale tylko częściowo!) rację, a obawy co do negatywnych skutków procesu globalizacji w znacznej mierze powinny być neutralizowane korzyściami zeń wynikającymi, pochylić się zatem warto nad globalizacją i jej różnorodnymi związkami z mediami masowymi. Takie jest też główne zadanie publikacji, którą niniejszym oddajemy do rąk czytelników. "Książka jest bardzo wartościowa, wnosi wiele nowych faktów oraz porządkuje najnowszą wiedzę na temat komunikowania międzynarodowego. Jest ważna dla medioznawców, ale można ją także potraktować jako podręcznik dla studentów komunikowania międzynarodowego, dziennikarstwa czy politologii." prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Jagielloński