ebook Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych - Paweł Sarna,Zbigniew Widera

Komunikacja medialna placówek oświatowych jako instytucji usług publicznych

Publikacja została wsparta wynikami i wnioskami z przeprowadzonych unikatowych badań − należy przy tym zastrzec, że były to badania kilkuaspektowe, ograniczone do określonego terytorium. Celem autorów była analiza komunikacji z mediami i z wykorzystaniem instrumentów mediów placówek oświatowych podległych Kuratorium Oświaty w Katowicach. Uzyskane wyniki mogą jednakże stanowić materiał porównawczy dla podobnych badań, które są lub mogą być prowadzone w innych regionach. Instytucje oświatowe w różnych regionach, pomimo różnic wynikających z warunków lokalnych, wykazują wiele podobieństw w swojej działalności. Rozdział pierwszy ma charakter uniwersalny, pozornie abstrahujący od drugiej części książki, w której prezentowane są wyniki badań. W rozdziale drugim scharakteryzowano zadania i rolę rzecznika prasowego Kuratorium Oświaty, a także przytoczono formy kontaktów z prasą, radiem i telewizją. Rozdział trzeci stanowi studium przypadku miesięcznika „Magazyn Szkolny”. Treścią rozdziału czwartego są badania nad witrynami internetowymi szkół w województwie śląskim. Ich celem było określenie funkcji pełnionych przez te witryny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj