ebook Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników - Piotr Prokopowicz,Grzegorz Żmuda,Marianna Król

Kompetencyjne testy sytuacyjne w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników

\n\nKażdy proces rekrutacji, selekcji i oceny pracowników powinien się opierać na rzetelnych i trafnych narzędziach pomiarowych, pozwalających na dotarcie do tych cech osobowych, które mają znaczenie dla organizacji. Kompetencyjne testy sytuacyjne - narzędzie pomiarowe z powodzeniem stosowane w rekrutacji, selekcji i ocenie pracowników - opierają się na serii dylematów, zaprojektowanych tak, aby skutecznie mierzyć jakość sądów osoby badanej w sytuacjach związanych z określonym stanowiskiem pracy. W książce zaprezentowano zarówno doświadczenia firm i organizacji stosujących kompetencyjne testy sytuacyjne w codziennych działaniach, jak i wyniki badań prowadzonych przez kilkadziesiąt lat w tym zakresie. Zawiera ona praktyczne wskazówki związane z tworzeniem i wdrażaniem kompetencyjnych testów sytuacyjnych w organizacji oraz szczegółowe omówienie zagadnień takich jak: cechy kompetencyjnych testów sytuacyjnych, ich historia, argumenty przemawiające za ich wykorzystaniem w codziennej praktyce organizacji, problematyka pomiaru w diagnozie kompetencji - pojęcia efektywności pracy, trafności i rzetelności narzędzi pomiaru, proces tworzenia kompetencyjnych testów sytuacyjnych - elementy ich projektowania, praktyczne sposoby rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić w złożonym środowisku biznesowym, dokładne omówienie kolejnych kroków projektowania testu, zagadnienie wdrażania kompetencyjnych testów sytuacyjnych oraz związane z tym wyzwania i rekomendacje. \n\n\n\nAdresaci: \n\nKsiążka będzie cennym źródłem wiedzy na temat testów i ich przeprowadzania dla menedżerów, pracowników działów personalnych, studentów i wykładowców zarządzania. \n\n\n\n Na stronie internetowej www.kompetencyjne-testy.eoficyna.com.pl znajdują się przykładowe pozycje testowe i narzędzia przydatne w tworzeniu testów dostępne po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. \n\n

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj