ebook Kodeks pracy 2016. Ujednolicony tekst ustawy. Komentarz do zmian - Katarzyna Wrońska-Zblewska,Emilia Wawrzyszczuk,Szymon Sokolik

Kodeks pracy 2016. Ujednolicony tekst ustawy. Komentarz do zmian

Zmian w prawie pracy, które weszły w życie od 2016 r. obejmą uprawnienia rodzicielskie oraz umowy terminowe.
W przypadku tych pierwszych zmiany dotyczą:
• urlopu macierzyńskiego
• urlopu rodzicielskiego
• urlopu wychowawczego
• urlopu ojcowskiego
• urlopu adopcyjnego
• zwolnień na opiekę nad dzieckiem
Oprócz tego od 22 lutego 2016 r.  zatrudniający mają do wyboru trzy rodzaje umów (na okres próbny, na czas określony lub na czas nieokreślony). Zniknie umowa na czas wykonywania określonej pracy. Zmiany dotyczą również okresu wypowiedzenia i limitu umów.
W naszej publikacji skrupulatnie omawiamy każdy z punktów nowelizacji ustawy, operując na licznych przykładach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj