ebook Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym -

Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym

Celem niniejszej monografii jest identyfikacja różnych typów innowacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, w organizacjach, na wybranych rynkach i obszarach życia społeczno-gospodarczego, z uwzględnieniem podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki cyfrowej, do której nawiązuje większość innowacji zarówno produktowych, jak i procesowych. Do wiodących metod badawczych wykorzystanych w opracowaniu należą analiza i krytyka piśmiennictwa, sondaż diagnostycznych, analiza i konstrukcja logiczna, a także analiza przypadków. Monografia powstała w oparciu o bogatą, aktualną literaturę przedmiotu, dane statystyczne z krajowych i światowych baz oraz wyniki badań empirycznych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj