ebook In arte sua quilibet rex - Krzysztf Maciej Kowalski

In arte sua quilibet rex

Studia nad dziejami kultury na Pomorzu

Tytuł główny publikacji, znaczący po polsku: W swojej sztuce każdy jest królem, łączy w sobie odwieczne marzenie twórców, jeśli nie o hegemonii w wybranej dziedzinie sztuki i nauki, to o uzyskaniu choćby najmniejszego znaczenia i akceptacji w życiu społecznym. Zaprezentowane zagadnienia są związane z dziejami kultury na Pomorzu od czasów średniowiecznych do epoki międzywojennej.
Autor pokazuje, w jaki sposób zastosował w ostatnich latach propozycje teoretyczne i metodologiczne w zakresie rozpoznania artefaktów na polu własnej praktyki badawczej, przede wszystkim w opracowaniach zbliżonych do historii kultury materialnej, ale także w pracach związanych z epigrafiką średniowieczną i nowożytną oraz ikonologią historyczną. Zagadnienia obejmują wiele kategorii obiektów dawnej kultury materialnej, m.in. sepulkralia, architektoniczne inskrypcje średniowieczne i nowożytne, dawne vasa sacra, obiekty kostiumologiczne i biżuteryjne, zabytki sfragistyczne, kluczyki do zegarków kieszonkowych, naparstki od XIV do XIX wieku, plomby towarowe, metalowe akcesoria odzieżowe od XIII do XX wieku i europejskie pamiątki pielgrzymie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj