ebook Iesus, Maria, Joseph. Jezus, Maria, Józef - Józef Bartłomiej Zimorowiec

Iesus, Maria, Joseph. Jezus, Maria, Józef

Iesus, Maria, Ioseph to zbiór dwudziestu siedmiu łacińskich hymnów Józefa Bartłomieja Zimorowica, wydany po raz pierwszy w 1640 roku w Zamościu. Dzieło podejmuje refleksję na temat istoty narodzin Chrystusa i roli Jego ziemskich rodziców w boskim planie zbawienia ludzkości. Dogmaty te, wyrażające oblubieńczą miłość Boga do człowieka, przybliża autor za pośrednictwem tradycji biblijnej, hymnografii chrześcijańskiej oraz średniowieczno-renesansowej poezji kolędowej. Hymny ujawniają nieznane dotąd oblicze poetyckie Zimorowica – subtelnego teologa, sięgającego ze znawstwem do ksiąg Starego i Nowego Testamentu.