ebook Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku - Mateusz Wyżga

Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku

Autor podejmuje problem ważny, związany z przemieszczaniem się, terytorialnym i społecznym, ludności wiejskiej w warunkach znacznych ograniczeń formalnych, ciążących na ludności chłopskiej w całym badanym okresie. Wpisuje migracje chłopskie w kolejne cykle życia ludzkiego, analizuje dystanse migracyjne, w tym zwłaszcza pokonywane w życiu codziennym (mikromobilność). Praca stanowi novum w polskiej historiografii (w zakresie dziejów społecznych i demografii historycznej).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj