ebook Handel elektroniczny. Praktyczny poradnik (e-book) - Monika Susałko,Adam Szkurłat,Michał Żmijewski,Kinga Majczak-Górecka,Witold Chomiczewski (red.),Hubert Kutkiewicz

Handel elektroniczny. Praktyczny poradnik (e-book)

Handel elektroniczny to ogromna i wciąż dynamicznie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki. Specyfika tej branży wymusiła wytyczenie ram prawnych jej funkcjonowania zarówno na gruncie prawa unijnego, jak i polskiego. Każdy uczestnik handlu internetowego powinien znać swoje prawa i obowiązki, ale przede wszystkim powinien je poznać i wykonywać przedsiębiorca prowadzący działalność w obszarze e-handlu, tak aby bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi standardami prowadzić swój biznes. Stosowanie przepisów dotyczących handlu internetowego może być problematyczne ze względu na ich rozproszenie w wielu aktach prawnych, a ponadto dlatego, że dla handlu elektronicznego istotne są nie tylko regulacje skierowane wprost do jego uczestników, ale również te o charakterze ogólniejszym, usytuowane np. w Kodeksie cywilnym czy w Prawie telekomunikacyjnym. W prezentowanej publikacji wszystkie najważniejsze aspekty prawne związane z handlem w Internecie omówiono w sposób kompleksowy i praktyczny. Przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: *istota świadczenia usług drogą elektroniczną *charakterystyka umów zawartych na odległość i formy zawierania umów *znaczenie zasady państwa pochodzenia *obowiązki informacyjne usługodawcy *przygotowanie regulaminu świadczenia usług *ochrona konsumentów *dodatkowe wymogi wobec platform internetowych *ochrona danych osobowych i zasady ich przetwarzania *polityka prywatności *polityka plików cookies *regulacje antyspamowe *ochrona własności intelektualnej *prawa do baz danych *wyłączenia odpowiedzialności usługodawców internetowych. Publikacja stanowi poradnik dla osób działających w obszarze handlu elektronicznego i chcących zrozumieć prawne podstawy jego funkcjonowania – zarówno w szerokiej perspektywie dyrektyw unijnych, jak i w kwestiach tak szczegółowych, jak zamieszczenie cudzych zdjęć na profilach w mediach społecznościowych. Prawidłowe i świadome stosowanie przepisów zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego działalności prowadzonej w Internecie bez narażania się na ewentualne roszczenia ze strony innych uczestników lub sankcje administracyjne.