ebook Główne nurty marksizmu t. 1 - Leszek Kołakowski

Główne nurty marksizmu t. 1

Nowe wydanie najważniejszego i największego dzieła Autora. Książka została opatrzona wstępem Krzysztofa Pomiana, przyjaciela i ucznia Profesora.

Tom 1 klasycznego już 3-tomowego dzieła o charakterze podręcznikowym. Jest uporządkowaną i bogatą w informacje prezentacją historii marksizmu. Autor śledzi źródła konstytutywnych pojęć marksizmu, ukazując wszystkie konteksty od starożytnych po współczesne. Zakorzenia myśl marksowską i marksistowską w europejskiej kulturze i filozofii, w zależności od potrzeb przechodzi od perspektywy ogólnej do interesujących szczegółów. Analizuje poszczególne odłamy i doktrynalne niuanse marksizmu.

Leszek Kołakowski: Jednostka, wolność, rozum (Krzysztof Pomian) VII Przedmowa 1 CZĘŚĆ  I – POWSTANIE 5 Wstęp 5 Rozdział I – Powstanie dialektyki 11 Rozdział II – Lewica heglowska 79 Rozdział III – Myśl Marksa w najwcześniejszej fazie 93 Rozdział IV – Hess i Feuerbach 104 Rozdział V – Marks. Wczesna publicystyka polityczna i filozoficzna 116 Rozdział VI – Rękopisy z 1844 roku. Teoria pracy wyobcowanej. Młody Engels 128 Rozdział VII – Święta rodzina 143 Rozdział VIII – Ideologia niemiecka 149 Rozdział IX – Rekapitulacja 174 Rozdział X – Idee socjalistyczne połowy XIX wieku wobec socjalizmu Marksa 179 Rozdział XI – Pisma i walki Marksa i Engelsa po 1847 roku 232 Rozdział XII – Kapitalizm jako rzeczywistość odczłowieczona. Natura wyzysku 261 Rozdział XIII – Sprzeczności kapitalizmu i ich zniesienie. Jedność ruchu znoszącego i metody 296 Rozdział XIV – Siły sprawcze procesu dziejowego 336 Rozdział XV – Dialektyka natury 379 Rozdział XVI – Rekapitulacja. Komentarz filozoficzny 404 Indeks nazwisk 427

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj