ebook Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz - Zbigniew Ofiarski,Małgorzata Izabela Ofiarska

Fundusz Dróg Samorządowych. Komentarz

Komentarz zawiera systematyczną i kompleksową analizę przepisów ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpił dotychczas realizowane wieloletnie programy rządowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych oraz powiatowych. Od 2019 r. na mocy ustawy z 23.10.2018 r. (Dz.U. poz. 2161) Fundusz Dróg Samorządowych stał się dla jednostek samorządu terytorialnego głównym źródłem dofinansowania drogowych zadań gminnych i powiatowych oraz zadań mostowych, a także pełnego finansowania inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym. W książce omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: status prawny funduszu i jego powiązania z budżetem państwa, a także z jednostkami publicznymi, źródła przychodów tego funduszu oraz zasady dokonywania wydatków, procedury dotyczące aplikowania o dofinansowanie samorządowych inwestycji drogowych, sposoby przekazywania środków, rozliczanie środków przekazanych beneficjentom, zakres kontroli dotyczącej sposobów wykorzystania udzielonego dofinansowania. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków: sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych. Może także zainteresować pracowników samorządowych, radnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj