ebook Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3 - Artur Nowak-Far,Małgorzata Frysztak,Agnieszka Mikos-Sitek,Robert Oktaba,Piotr Zapadka,Anna Partyka-Popiela

Finanse publiczne i prawo finansowe. Wydanie 3

Opracowanie "Finanse publiczne i prawo finansowe" omawia zagadnienia współczesnego systemu finansów publicznych w Polsce.

Autorzy skupili się na kilku obszarach tematycznych, są to:zagadnienia ekonomiczne w teorii finansów publicznych,nauka o pieniądzu oraz funkcje banku centralnego,zagadnienia prawa bankowego,budżet państwa oraz budżet jednostek samorządu terytorialnego,zagadnienia prawa podatkowego,sprawność i etyka w sektorze finansów publicznych.

Kolejne wydanie zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące m.in.:bezpieczeństwa finansowego państwa,opodatkowania międzynarodowego,zwalczania zjawiska międzynarodowego unikania podatków,powiązania budżetu krajowego z budżetem ogólnym Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj