ebook Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych - Ewa Wanda Maruszewska

Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych

Zawartość pracy została zaprezentowana w czterech rozdziałach. Rozdział pierwszy charakteryzuje społeczny wymiar prowadzenia działalności gospodarczej przez współczesne przedsiębiorstwa. Rozdział drugi poświęcono wycenie zasobów, która zasadniczo stanowi o wiarygodności informacji ekonomicznych generowanych przez rachunkowość. Rozdział trzeci poświęcono rozwiązywaniu dylematów etycznych. W ostatniej, czwartej części pracy przedstawiono wymogi etyki zawodów związanych z rachunkowością, które z całą pewnością należą do zawodów zaufania publicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj