ebook Elity władzy w Azji Centralnej - Piotr Załęski,Tadeusz Bodio

Elity władzy w Azji Centralnej

Monografia ukazała się dzięki grantowi przyznanemu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP dla Zakładu Badań Wschodnich INP (kierownik: T. Bodio, wykonawcy: A. Wierzbicki i P. Załęski) na wykonanie projektu badawczego pt. Etnopolityczne uwarunkowania funkcjonowania elit władzy w postradzieckiej Azji Centralnej. Dzięki grantowi Autorzy przeprowadzili badania terenowe (setki swobodnych wywiadów etnograficznych, dziesiątki wywiadów eksperckich oraz kilka grup fokusowych) w Kazachstanie i Kirgistanie. Pobyt zaowocował także pozyskaniem źródeł w miejscowych księgarniach, antykwariatach i bibliotekach naukowych. Autorzy kontaktowali się z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami analitycznymi w Biszkeku, Oszu, Ałmaty, Astanie i Czymkencie, a także uczestniczyli w konferencjach międzynarodowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj