ebook Elementy matematyki wyższej. Cześć 2 -

Elementy matematyki wyższej. Cześć 2

Oddajemy w Państwa ręce skrypt pt. „Elementy matematyki wyższej. Zadania z rozwiązaniami. Część 2”. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Mogą z niego korzystać także studenci wszystkich rodzajów studiów inżynierskich. Niniejszy skrypt stanowi uzupełnienie materiału prezentowanego na wykładach oraz ćwiczeniach z analizy matematycznej I. Zawiera zadania o różnym stopniu trudności. Zadania dotyczą zagadnień takich jak m.in.: struktury algebraiczne, liczby zespolone, macierze, układy równań liniowych, prosta czy płaszczyzna. Do wszystkich zadań podane są odpowiedzi, a duża część zadań jest szczegółowo rozwiązana. Każdy rozdział rozpoczyna krótki wstęp teoretyczny, co ułatwi przygotowanie Czytelnika do rozwiązywania zamieszczonych zadań. Taki sposób zaprezentowania materiału pozwala studentom na systematyczną i samodzielną pracę. Autorami poszczególnych rozdziałów skryptu są pracownicy Katedry Matematyki Politechniki Częstochowskiej, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki dla studentów kierunków technicznych. Zachęcamy do sięgnięcia po obydwie części publikacji.