ebook Eksperymenty w technice cieplnej - Czesław Oleśkowicz-Popiel,Łukasz Amanowicz

Eksperymenty w technice cieplnej

Niniejszy skrypt, zawierający najważniejsze ćwiczenia laboratoryjne na temat techniki cieplnej, jest przeznaczony głównie dla studentów inżynierii środowiska i energetyki cieplnej, jednak może być również przydatny pracownikom przemysłowych laboratoriów badawczych z zakresu techniki cieplnej. W każdym rozdziale przedstawiono podstawy teoretyczne poszczególnych zagadnień i opisy badań doświadczalnych oraz odrębny wykaz publikacji związanych z danym tematem.