ebook Zastosowanie zapisów wizualnych identyfikacji zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym -

Zastosowanie zapisów wizualnych identyfikacji zwłok i przedmiotów w procesach wykrywczym i karnym

Rozwój nauki i techniki, a w szczególności osiągnięcia kryminalistyki pozwalają na zastosowanie z powodzeniem w procesie karnym nowych, wcześniej niestosowanych metod i technik badawczych. Biegli, opierając się na fachowej wiedzy, dostarczają w ramach ekspertyz dowody naukowe, będące wynikiem uznanych i stosowanych metod oraz technik w dziedzinie, którą reprezentują. Monitoring jest jednym z wielu narzędzi stosowanych do zapewnienia bezpieczeństwa. Powszechny i wszechobecny monitoring CCTV rejestruje wszelkie zachowania oraz zdarzenia, umożliwiając wykrycie sprawców przestępstw i wykroczeń. Możliwości współczesnego monitoringu sprawiają, że staje się on cennym narzędziem w procesie karnym, często stanowiąc jedyny dowód w prowadzonych sprawach. Jego wartość dowodowa zależy w dużej mierze od zastosowanych metod identyfikacji osób i przedmiotów zarejestrowanych przez monitoring. Niniejsze opracowanie wyjaśnia zasady i procedury stosowane w badaniach porównawczych materiału dowodowego, pobranego w miejscu zdarzenia (nagranie z monitoringu w miejscu zdarzenia) oraz materiału porównawczego (zdjęcie osoby typowanej jako sprawcy zdarzenia, zdjęcie przedmiotu użytego do popełnienia przestępstwa). Ponadto opracowanie oparto na stosowanych w praktyce metodach badań antroposkopijnych identyfikacji osób, zwłok i przedmiotów na podstawie zapisów wizualnych. (..)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj