ebook Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym - Andrzej Lebiedowicz

Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym

Młodzi adepci sztuki śledczej poznając arkana procedury karnej winni wprawiać się w sporządzaniu pism procesowych. Przedmiotowe opracowanie stanowi pomoc w zakresie wybranych zagadnień. Do wykorzystania w praktyce śledczej.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj