ebook Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2024 - Opracowanie zbiorowe

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2024

Poradnik przystępnie przedstawia uprawnienia, z jakich mogą korzystać zarówno rodzice, jak i inni członkowie najbliższej rodziny w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Kompleksowo omówiono w nim zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Opracowanie uwzględnia zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją Kodeksu pracy, m.in. w urlopach rodzicielskich, ojcowskich oraz zasiłkach macierzyńskich. Zostały w nim opisane także przepisy dotyczące ochrony rodziców przed rozwiązaniem umowy o pracę. Wyjaśniono też, w jakich okolicznościach rodzice dziecka bądź inni członkowie rodziny mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego. Omówiono również inne uprawnienia związane z rodzicielstwem (np. zwolnienie od pracy na mocy art. 188 Kodeksu pracy). Publikacja „Uprawnienia rodziców w pracy” nie tylko przedstawia zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich, lecz także wskazuje na obowiązki, jakie w tym zakresie mają pracodawcy. Można się z niej m.in. dowiedzieć: ? kiedy ojciec dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego, ? jak udzielać pracownikom urlopu rodzicielskiego, ? w jakim terminie można skorzystać z urlopu ojcowskiego, ? jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują innym niż rodzice dziecka członkom rodziny, ? jak udzielać pracownikom zwolnienia od pracy na opiekę nad dzieckiem do 14 lat, ? kiedy rodzice dziecka mogą korzystać z zasiłku opiekuńczego, ? jaka ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje rodzicom w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem. Książka zawiera liczne przykłady, zestawienia tabelaryczne i wzory dokumentów. To przystępne i wyczerpujące opracowanie pomoże w pracy specjalistom z zakresu kadr i płac, kadrowym i księgowym. Zainteresuje też pracodawców oraz biura rachunkowe, które prowadzą obsługę w tym zakresie. Ułatwi również rodzicom podjąć właściwą decyzję i wybrać najkorzystniejszy dla siebie wariant uprawnień, z jakich chcą skorzystać.