ebook Ty głos cierpiący podnieś - i niech w tobie... (Do A. Czartoryskiego) - Juliusz Słowacki

Ty głos cierpiący podnieś - i niech w tobie... (Do A. Czartoryskiego)

Słowacki, Juliusz (1809-1849), Dzieła. Pierwsze krytyczne wydanie zbiorowe, t. I., Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 1909; Pierwodruk: Juliusz Słowacki, Pisma pośmiertne, red. Antoni Małecki [zm. 1913], Lwów 1866. t. I, s. 95-96. W w. 15 za: Juliusz Słowacki, Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner [zm. 1957], Władysław Floryan [zm. 1991], Wrocław 1960, tom XII, cz. 1, s. 288

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj