ebook Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ] - Janusz Żołyński,Krzysztof Wojciech Baran,Mariusz Lekston,Krzysztof Stefański,Izabela Florczak,Anna Piszczek,Wioletta Witoszko,Daniel Książek,Wojciech Bigaj,Ariel Przybyłowicz,Iwona Sierocka,Maciej Borski,Michał Barański,Anna Rogacka-Łukasik,Katarzyna Jaworska,Kamila Księżyk

Tarcza antykryzysowa 1.0 - 3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 oraz – obowiązująca od 16 maja 2020 r. – Tarcza 3.0. Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący sposób wpłynął na sytuację podmiotów zatrudniających i zatrudnianych. Uchwalone w związku z nim regulacje prawne objęły takie obszary jak: nakładanie dodatkowych obowiązków na pracodawców, zatrudnianie cudzoziemców, zatrudnianie urzędników, określanie statusu osób ubezpieczonych w czasie epidemii. Osią regulacji stały się jednak przepisy dotyczące wsparcia pracodawców i osób zatrudnionych w walce z negatywnymi skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, który, uderzywszy w gospodarkę, wpłynął negatywnie na rynek pracy. Adresaci: Książka jest przeznaczona zarówno dla praktyków, jak i teoretyków prawa. Przedstawione w niej analizy mogą służyć również jako pomoc dla działów księgowych i HR, które opracowują strategie ubiegania się o pomoc w związku z epidemią oraz dokonują optymalizacji zatrudnienia.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj