ebook Schyłki, upadki, zmierzchy - Krzysztof Tyszka

Schyłki, upadki, zmierzchy

Teksty zebrane w tomie dotyczą problematyki szeroko rozumianego kryzysu społecznego, przede wszystkim diagnoz kryzysu cywilizacji europejskiej w XX wieku. Autor omawia takie zagadnienia, jak paradygmaty kryzysu i ich społeczne konsekwencje, interpretacja komunizmu Nikołaja Bierdiajewa, miejsce partii politycznych w demokracji deliberacyjnej, życie w epoce "śmierci utopii". Książka jest przeznaczona dla socjologów, politologów, antropologów, kulturoznawców, historyków i przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych. Książka ta jest zbiorem artykułów, które zostały napisane w ciągu ostatnich mniej więcej dziesięciu lat. Choć ich tematyka może na pierwszy rzut oka wydawać się dość zróżnicowana, to można jednak wskazać tu jedną wyraźnie dominującą ideę. Jest nią (...) problem kryzysu współczesnej cywilizacji europejskiej oraz podejmowane próby zdefiniowania owego kryzysu, określenia jego symptomów i znalezienia sposobów jego przezwyciężenia. Ze Słowa wstępnego ********* Declines, falls, twilights. About the fate of the idea of crisis in the twentieth-century thought The book deals with the issues of the broadly understood social crisis, mainly with the diagnoses of European civilization crisis in the 20th century. The texts concern, among others, the paradigms of crisis and their social consequences, the interpretation of communism by Nikolai Berdyaev, the place of political parties in a deliberative democracy, life in the era of the "death of utopia".