ebook Tajemnice Mesjasza - Jason Sobel

Tajemnice Mesjasza

Odkryj, co łączy Księgę Rodzaju z teraźniejszością!

„Tajemnice Mesjasza to prawdziwe arcydzieło głębokiej wiedzy i objawienia”.

– Kathie Lee Gifford

Rabin Jason Sobel usuwa zasłonę i rzuca Boże światło na Pismo Święte.

Ukazuje nam ukryte w drobnych szczegółach Boże tajemnice, niedostrzegalne dla osób spoza żydowskiego kręgu kulturowego.

Większość ludzi – w tym nawet wierzących – nie rozumie w jaki sposób Biblia stanowi jedną, spójną całość. Ale Bóg ma misterny plan i cel zarówno dla Starego, jak i Nowego Testamentu.

Boże Słowo, spisywane przez wielu autorów na przestrzeni kilku tysięcy lat, nie jest przypadkowym zbiorem historii i biografii. Rabin Jason Sobel kojarzy ze sobą różne elementy tajemnicy i pomaga nam wyraźnie dostrzec pierwotny, Boży plan.