ebook Człowiek - istota religijna. Tom 1: Religijność w ujęciu teologicznym - Artur Szymczyk,Krzysztof Krzemiński,Rafał Beszterda,Krzysztof Pilarz,Jan Perszon,Michał Klukowski,Karolina Olszewska,Mariusz Finkielsztein,Grzegorz Wiończyk

Człowiek - istota religijna. Tom 1: Religijność w ujęciu teologicznym

Niniejsze studium otwiera cykl interdyscyplinarnych badań nad tajemnicą człowieka. Podjęcie interdyscyplinarnego dyskursu nad człowiekiem jako istotą religijną przez profesorów, doktorantów i studentów, zainicjowane w środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy licznym udziale przedstawicieli innych ośrodków akademickich, jest w jakiejś mierze próbą odczytania bogactwa, jakie uosabia człowiek religijny. Dysputa moderowana przez teologów, etnologów, antropologów i historyków jest propozycją wymiany myśli szerokiego gremium, które za „przedmiot” refleksji wybrało właśnie człowieka. Pierwsza odsłona tej refleksji pochyla się nad człowiekiem rozumianym jako istota religijna. Zgromadzony materiał naukowy zostaje przedstawiony w trzech tomach, które stanowią grupy tematyczne. Dyskurs otwiera teologiczne ujęcie religijności oraz jego biblijny fundament.