ebook Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe - Beata Janiszewska

Zgoda na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Ujęcie wewnątrzsystemowe

Monografia podejmuje kwestie zgody pacjenta w aspekcie wewnątrzsystemowym – korelacji norm, określających zasady udzielania świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania tych świadczeń mimo nieuzyskania zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. Opracowanie składa się z trzech podstawowych części, prezentujących zagadnienie zgody w polskim porządku prawnym w ujęciu historycznym oraz w obowiązujących obecnie ustrojowych aktach prawnomedycznych: ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj